حريم خصوصي
حريم خصوصي

اطلاعات شخصي هر فرد، بخشي از حريم خصوصي وي محسوب مي‌شود. به اعتقاد ما، حفاظت بيشتر از حقوق شخصي افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنيت کاربران مي‌شود، بلکه باعث اعتماد بيشتر و مشارکت آنها در فعاليت‌هاي جاري مي‌گردد. هدف ما، آگاه ساختن شما درباره‌ي نوع و نحوه‌ي استفاده از اطلاعاتي است که در هنگام بازديد از سايت، از جانب شما دريافت مي‌گردد.

اين اطلاعات جمع‌آوري شده، تنها براي منظورهاي خاص خود به کار برده مي‌شوند تا کيفيت خدمات و محتواي سايت را بهبود بخشيده و بر تجربيات کاربران در حين بازديد از سايت بيافزايند. ما هيچ يک از اطلاعات شخصي‌ شما را بدون اطلاع و اجازه‌ي قبلي، با فرد يا مؤسسه‌ي ديگري در ميان نخواهيم گذاشت.

اين سايت جهت جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز خود از فناوري متعارف Cookie استفاده مي‌کند. Cookie حجم کوچکي از اطلاعات است، که معمولاً بر روي ديسک سخت و يا در مواردي بر روي حافظه موقت کامپيوتر شما از جانب Server نوشته مي‌شود. از آنجايي که Cookie فاقد هرگونه داده‌اي جهت اجراي فرامين و کدهاي کامپيوتري است، ناقل ويروس‌هاي کامپيوتري نبوده و لذا نمي‌تواند کامپيوتر شخصي شما را آلوده سازد. همچنين Cookie به کار گرفته شده در اين سايت، قابليت کشف و ثبت نشاني پست الکترونيک شما را ندارد. اين سايت از Cookie جهت ثبت نشاني IP شما در بخش مباحثات فني نيز استفاده مي‌کند؛ ثبت نشاني IP شما به ما کمک مي‌کند تا در تشخيص و رفع مشکلات مربوط به Server و کنترل بهتر آن اقدام کنيم.

مديريت سايت اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد که در هر زمان که صلاح بداند، اين شرايط را تغيير دهد. بديهي است چنين تغييراتي عندالزوم به اطلاع خواهد رسيد.