استعلام گواهي مفاصا حساب عوارض خودرو

پرداخت اينترنتي عوارض خودرو

 
pelak
ايران
 
جستجو
 
 
در حال بروزرساني
محاسبه عوارض خودرو  

با وارد کردن موارد زير نسبت به محاسبه اقدام نماييد.


جدول محاسبات
رج
توضیحات
مبلغ
تبصره ماده 43
جریمه دیرکرد
مانده مشمول جریمه
مانده کل
مجموع کل تبصره م43 ریال
مجموع پرداختها ریال
مجموع جریمه دیرکرد ریال
عوارض خودرو ریال
 
ميزان رضايت مندي کاربران سايت  

75%
در حال بروزرساني

آمار دفاتر شهرداري  

2895135
آمار لحظه اي 5698
در حال بروزرساني
ليست دفاتر فعال  

کد دفتر نام دفتر نام مسئول شماره تماس دفتر
 
26545 نام دفتر مورد نظر آقاي محمد آقاخاني 02133333333
 
12541 نام دفتر مورد نظر خانم سهيلا کارگر 02144444444
 
65241 نام دفتر مورد نظر آقاي کامبيز جارچي 02155555555
 
اطلاعات بيشتر
در حال بروزرساني
JSP Custom Taglib example: Substr function