اطلاعيه ها
اطلاعيه ها

آخرين تغييرات نسخه 95.06
آنچه در اين نسخه مي بينيد نسخه  95.06 Release 04 / Sprint 06 00 شهريور 1395 هجري شمسي افزودن قابليت جستجوي قبوض قديمي موجود در اطلاعات هر شهر حذف بخش مربوط به بارگزاري بر چسب...
فراخوان دوره تکميلي آموزش عوارض خودرو شهر تهران.
لزوم شرکت در دوره‌ي تخصصي آموزش عوارض خودرو، با حضور کارشناسان محترم شهرداري تهران.
آخرين تغييرات نسخه 95.03
آنچه در اين نسخه مي بينيد نسخه  95.03 - Release 4 / Sprint 05 23 خرداد 1395 هجري شمسي ايجاد قابليت نمايش قبوض غير سيستميِ ثبت شده توسط يک شهر : چنانچه اين قبض در محاسبات...
جلسه آموزش تخصصي عوارض خودرو براي کليه دفاتر پيشخوان تهران
به اطلاع کليه‌ي دفاتر پيشخوان تهران مي رساند، بنا به درخواست اداره کل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران، جلسه آموزش تخصصي عوارض خودرو در مورخ 18/09/94 ساعت 14:00 و 15:30 در محل "سالن اجتماعات سازمان...
نصب بنرهاي اطلاع رساني پرداخت عوارض خودرو دفاتر شهر
مديران محترم دفاتر پيشخوان خدمات دولت سطح شهر تهران احتراماً با استناد به  نامه‌ي ابلاغي شماره 319/1388663 مورخه 11/11/1394 اداره کل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران و با عنايت به ضرورت وصول...