مستندات فني
مستندات فني

 
معماري مدل توليد و تست نرم افزار

وجود يک معماري موثر مي تواند سرعت توليد و اعمال تغييرات را افزايش دهد .در اين سند تلاش شده است مدل توليد نرم افزار پرداخت الکترونيکي عوارض خودرو با رويکرد دولت الکترونيک تشريح گردد. در تهيه اين سند اجزاي مهم مورد استفاده و شرح عملکرد آنها تشريح گرديده است و جزئيات مدل توليد خارج از محدوده اين سند مي‌باشد. 
احراز صلاحيت دفاتر پيشخوان خدمات دولت

دفاترخدمات پيشخوان دولت بر اساس مجوزها و اطلاعات ارسالي خود به شرکت همفکران، دسترسي لازم براي کار با سامانه الکترونيکي پرداخت عوارض خودرو را از واحد مديريت دفاتر و کاربران اين شرکت دريافت و اطلاعات آنها به سامانه افزوده مي‌شود. در راستاي اجراي دقيق قوانين و مقررات مربوطه و ارائه‌ي صحيح اين خدمت و جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي احتمالي، وجود مرجع ثالثي براي تاييد صلاحيت و احراز هويت دفاتر از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.

در اين سند رويه‌ي راه اندازي و تاييد صلاحيت دفاتر پيشخوان خدمات دولت به منظور ارائه‌ي خدمت از طريق سامانه خدمات الکترونيکي پرداخت عوارض شرح داده مي شود. 
قابليتهاي سيستم

سامانه‌ي ملي پرداخت عوارض خودرو يک سامانه‌ي الکترونيکي يکپارچه و متمرکز با قابليتها و ويژگيهاي متعددي مي‌باشد. در اين سند سعي بر آن شده است که به منظور آشنايي کلي کاربران با سامانه، به صورت خلاصه و تيتر وار برخي از مهمترين قابليتهايي که اين سامانه را نسبت به سامانه هاي مشابه متمايز مي کند بازگو شود. 
تعريف پروژه

هدف از تهيه اين سند تشريح فرآيند کلي سامانه خدمات الکترونيکي پرداخت عوارض خودرو و تعيين حدود و مرزهاي ذينفعان پروژه مي باشد. با توجه به اهداف تعيين شده، سامانه مذکور در کليه دفاتر که مجوز ارائه خدمات از اين شرکت دريافت کرده باشند را داشته باشند قابليت اجرا خواهد داشت. در اين سند سعي بر آن شده است قسمتهاي مختلف سامانه و مراحل اجراي آن تشريح شده و شرح وظايف هر يک از عوامل و ذينفعان پروژه آورده شود. 
نيازمنديهاي سخت افزاري

اين سند بر اساس نيازمنديها و مشخصات فني ارتباطي، سخت افزاري و نرم افزاري بستر برنامه‌هاي کاربردي و پايگاه داده‌اي سامانه بصورت متمرکز(کشوري) تهيه شده است. سياستهاي کلي امنيتي، پايش شبکه، زير ساختهاي فيزيکي و ارتباطي و ... مرتبط با مرکز سرويس(مرکز داده) شامل اين مستند نمي‌گردند. 
برآورد هزينه ي خدمات

هدف از تهيه اين سند بيان روش نرخ گذاري کارمزد دريافتي دفاتر جهت اجراي فرآيندهاي کلي سامانه خدمت الکترونيکي پرداخت عوارض خودرو ميباشد. با توجه به اهداف تعيين شده، سامانه مذکور در کليه دفاتر که مجوز ارائه خدمات از اين شرکت دريافت کرده باشند را داشته باشند قابليت اجرا خواهد داشت. در اين سند سعي بر آن شده است ضمن ارائه ي روش نرخ گذاري کارمزد خدمات ، قسمتهاي مختلف سامانه و مراحل اجراي آن تشريح شده و شرح وظايف هر يک از عوامل و ذينفعان پروژه آورده شود. 
راهنماي مديريت دفاتر

سطح دسترسي به سامانه‌ي ملي عوارض خودرو متناسب با نوع کاربران آن تعريف مي‌گردد،  اين دسترسي در دفاتر پيشخوان خدمات دولت شامل دسترسي مديران و کاربران عادي دفتر مي باشد ،در اين سند، روال راه اندازي پروژه در دفاتر پيشخوان دولت و حدود وظايف و اختيارات مديران آن و راهنماي فرآيند هاي مديريتي در سامانه ملي عوارض خودرو  شرح داده شده است. 
نيازمنديهاي دفاتر

در اجراي اين سيستم مواردي به عنوان نيازمنديهاي عملياتي مطرح مي باشد که لازم است مديران دفاتر و مراکز ارائه‌دهنده‌ي خدمت، قبل از راه اندزي سيستم، نسبت به تامين آنها اقدام نمايند. در اين سند به صورت مشروح نيازمنديهاي ارتباطي، سخت افزار، و نرم افزار دفاتر ارائه دهنده‌ي خدمت براي سرويس الکترونيکي پرداخت عوارض خودرو ارائه شده است. 
پشتيباني، نگهداري و توسعه تکميلي

سند حاضر در برگيرنده فرآيند نگهداري اصلاحي و تطبيقي و توسعه تكميلي نرم افزار پرداخت عوارض خودرو مي باشد. نگهداري اصلاحي و تطبيقي و توسعه تكميلي به مجموعه‌اي از فعاليتها گفته مي‌شود که منجر به ايجاد تغييرات جزئي (تغييراتي که منجر به تغيير اساسي در قوانين و فرآيند‌هاي انجام کار نشود) در نرم افزار و به منظور نگهداشتن سيستم در شرايط کارکردي مناسب در محيط عملياتي مي‌شود. 
راهنماي کاربري

در سامانه‌ي الکترونيکي پرداخت عوارض خودرو ، خدمات صدور گواهي پرداخت الکترونيکي عوارض و محاسبه و اعلام ميزان عوارض متعلق به گروه خودروهاي با پلاک ، بدون پلاک و موتورسيکلت‌ها و ... ارائه مي گردد.

به منظور آشنايي کاربران با سيستم عوارض ملي، علاوه بر برگزاري کلاسها و دوره هاي آموزشي حضوري و غير حضوري، تشريح کامل فرآيندهاي عملياتي سيستم در قالب کتابچه‌ي راهنماي جامع تهيه و در اختيار کاربران سيستم قرار گرفته است. 
راهنماي ثبت قيمتهاي محلي و جرائم عوارض خودرو


 
راهنماي مميزي

رسيدگي به برخي از پرونده ها، نياز به بررسي پرونده و اعمال نظر کارشناس شهرداري دارد، بدين منظور با ثبت مورد خاص، پرونده به کارتابل کارشناس مستقر در محل شهرداري ارسال و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

اين سند راهنماي کاربري فرآيند‌هاي مربوط به بررسي پرونده‌هاي ارسالي به کارتابل و مشاهده آمار درآمد و جزئيات محاسبات و اعمال تخفيفات خاص در محاسبة عوارض در سامانه الکترونيکي پرداخت عوارض خودرو مي باشد.