آموزش غير حضوري
آموزش غير حضوري

در جهت ارتقاي سطح کيفي خدمات، امکان برگزاري دوره هاي آموزشي مجازي (غير حضوري) از طريق اين سايت ميسر گرديده است. خدمات آموزش مجازي به صورت رايگان بوده و کاربران مي توانند بنا به درخواست و هماهنگي هاي انجام شده در اين دوره‌ها شرکت نمايند. آموزشهاي ارائه شده در دوره ها، شامل ارائه‌ي مفاهيم، تشريح فرآيند اجراي عمليات، توضيح موارد خاص و پرسش و پاسخ در موضوعات تعيين شده مي‌باشد .

داوطلبان محترم حضور در کلاسهاي آموزش مجازي لازم است به منظور ثبت نام و شرکت در کلاسهاي غير حضوري آموزشي بر حسب هماهنگي هاي سازماني انجام شده به ترتيبِ مراحل زير اقدام نمايند :

  1. دريافت کتابچه " راهنماي شرکت در کلاسهاي غير حضوري"  و مطالعه دقيق آن.
  2. دريافت و نصب نرم افزارهاي مورد نياز جهت حضور در کلاس مطابق با توضيحات کتابچه‌ي راهنماي شرکت در کلاس.
  3. دريافت شناسه کاربري و رمز عبور ورود به کلاس و همچنين اطلاع از تاريخ و ساعت برگزاري کلاس.

نيازمندي هاي آموزش غير حضوري
نيازمندي هاي آموزش غير حضوري